Ph?m Duy – ng??i thích rong ch?i trên quê h??ng

L H?c Lnh Vn

Ti nh? h?n Ph?m Duy h?n ba m??i tu?i, ch?a t?ng ti?p xc c nhn v?i ng tr??c n?m 1975 d cng s?ng ? Si Gn, ch?ng nh?ng v?y m cn c n ng n?a. N?m 1989 Ph?m Duy sang Php, d?p ? ti ???c g?p ng hai l?n. M?t l?n t?i nh ch? Thu Ba trong vng Paris, n?i cc b?n h?p nhau nghe ng tm s? v gi?i thi?u m?t s? bi ht m?i. M?t l?n ti m?i ng t?i phng th nghi?m n?i ti lm vi?c trong tr??ng Paris 7, ?i d?o v??n Th?c V?t (Jardin des Plantes), u?ng c-ph r?i dng c?m tr?a t?i m?t qun ?n trong qu?n 5.

Nh?ng g ng ni, ti tin l l?i chn tnh c?a m?t ng??i thu?c l?p tr??c g?i l?i l?p sau. Nh?ng dng ny ???c chp l?i ngay sau ? lm ti li?u (n?m 1989).

Ch? TI trong ph?n d??i ?y l c?a Ph?m Duy. Xin m?i anh ch? l?ng lng nghe…

Ti v Khng Chi?n, Cch M?ng

1) Ti ?a vui nn theo khng chi?n, cch m?ng. Nh?ng ngy ??u tin ti r?t t? do, xch cy ?n rong ru?i, t?i ch? no ht ch? ?. T?i ch? no vui, ??p ti sng tc. Lc ? ti c?ng ? c cht tn tu?i, cc c gi nghe ti ht c? nhn r?i thc nhau c??i rc rch. ??i r?t vui.

Cng v? sau cng g b. Ph?i sinh ho?t t?. Ph?i h?c chnh tr?.

Khi Thi H?ng, v? ti, mang thai, ti ?au xt. Khng ?? ?i?u ki?n cho m?t ph? n? m?nh kh?e s?ng, sinh ho?t, lm sao ng??i ph? n? mang thai v y?u ?u?i nh? Thi H?ng ch?u n?i?

Th? l ti r?i khng chi?n.

Nh?ng m, ni thi?t, ti r?i khng chi?n v th?y n khng cn h?p v?i mnh n?a. Ti ham vui ch?i, thch t? do m lc ? khng chi?n c?c kh?, g b… H? khng ?? ti vui ch?i v t? do nh? tr??c.

Ti r?i khng chi?n c?ng d? dng nh? khi ti tham gia. Ni v?y ch? c?ng c tm tr?ng bu?n b?c, m c?ng c nao nao khi b? cc anh em ? l?i trong chi?n tranh!

R?i khng chi?n chng ti vo ngay Si Gn.

T? ? t?i n?m 1975, ti rng khng ?? mnh dnh vo chnh tr?. Ti khng mu?n ch?ng l?i cc anh em mnh ? r?i b? h?, c?ng khng mu?n ch?ng l?i ci h? th?ng mnh t?ng c?ng tc.

T?t nhin ?i?u ? c?ng kh, v ti n?i ti?ng. Nh?ng m ti ? lm h?t s?c c?a ti. Nh?ng m d lm h?t s?c ti c?ng v?n khng ???c nh? . Trong ngnh c?i l??ng c anh N?m Chu. ?nh c?ng nh? ti, t?ng c?ng tc v?i khng chi?n, ?nh khc tui l khi ra ngoi cn ho?t ??ng ?ng h? cch m?ng. Nh?ng m r?i v? ?nh c?ng ?ng k?ch ch?i cch m?ng. Nghe ni sau ny ?nh c?ng b? r?y r v chuy?n ?.

2) R?i h?, cch m?ng ?y, h? c?ng thnh cng. Thi?t ra ti ? nghe ni h? s? thnh cng t? m?t hai n?m tr??c, khi k hi?p ??nh Paris. Nh?ng ti t ?? t?i chnh tr?, l?i khng lo xa nn khng ngh? t?i nhi?u.

Khi m?t ? N?ng, chng ti bn nhau th? no Mi?n Nam c?ng m?t. Ti ph?i ra ?i thi. Ti ra ?i ?? yn thn ch? th?t lng ti khm ph?c h?. Ti ra ?i m b?t r?t v th?y ??i mnh ch? lo vui ch?i, cn h? s?ng c m?c ?ch, c l t??ng, lm nhi?u vi?c t?t cho ??i. H? ginh ??c l?p dn t?c, r?i th?ng nh?t n??c nh. Mai m?t n??c giu ln l do cng c?a h?. H? ?ng qu, cn ti th sai qu!

S?ng ? M? ti c? nhn v? Vi?t Nam ngh? ??t n??c s? giu ln. Th? r?i phn bi?t cch m?ng v?i ng?y qun ng?y quy?n, l?i b?t ng??i ta ?i t h?c t?p c?i t?o. R?i ?nh t? b?n t? s?n, t?ch thu nh c?a c?a c?i ng??i ta. R?i chi?n tranh Vi?t Nam – Cam B?t. R?i chi?n tranh Vi?t Nam – Trung C?ng. R?i thuy?n nhn n n b? n??c ko nhau ?i, ?i c? tri?u ng??i ch? t sao. Ch?t c?ng nhi?u. C? n??c ?i kh?! Tr?i ?i, ci Mi?n Nam n??c mnh m lm cho ?i ???c th qu t?. Ti l?i ngh?, th? l h? sai, ti b? h? m ?i l ?ng.

G?n ?y ti th?y hnh nh? h? c s?a. N?u h? ti?p t?c s?a th ngy kia ti s? v? Vi?t Nam. H? s? di?n l?m, ch?c b?t ti ph?i xin php ny php n?, h?i c?i ?n n?n tr?m th? b d?n r?i m?i cho v?. H? mu?n g ti c?ng lm theo h?t, mi?n v? ???c! Ti khng c?n n??c giu, by gi? ch? c?n ?? ?n, mnh s?ng t? do sng tc t? ?y tm tnh v?i qu h??ng. Ti s? khng ??ng g t?i h? h?t. Ti ch? s?ng vui ? Vi?t nam thi. Ti ch? s?ng v?i c?nh v?t Vi?t Nam, n?p s?ng Vi?t Nam th ti m?i sng tc ???c. ? n??c ngoi ti sng tc b?ng k ?c, m lu ngy k ?c c?ng nh?t!

Ti v B?n B, Qu H??ng

3) Khng bi?t sao, lng ti khng lc no khng c hnh ?nh qu h??ng. M?y ng c?ng s?n ni yu n??c l yu ch? ngh?a x h?i. N?u yu n??c g?n g?i v?i yu qu h??ng th cu ni ? khng ?ng. Ti khng bi?t ch? ngh?a x h?i, m mi ?nh, b? tre, ???ng ? lc no c?ng ?m p trong lng. V Si Gn sung tc, m?y lc n?m ngh? tr?a, nh? l?i c?nh ? m h?nh phc.

H?i nh? ch?i b?n bi ?nh ?o v?i ?m b?n con nt, t?i gi? ti cn nh? m?nh sn, gc nh, ci b?p. L?n ln ?i ?y ?, th?y hng tre l?i nh? qu. M nh? nh?t l khi th?y hng tre trong s??ng xa xa.

Xe g?p gh?nh nghing nghing ?i bnh g?

Tre lng d?m ??o bi?c trong s??ng

V? Hong Ch??ng ni thay ti ?. ???ng ?. ???ng lng. D??i ru?ng c ?m r?m. Bao l?n ti m c gi trong ?m r?m… Nh? l?m!

H?i ?, ti quen m?t c gi vng Lim. Ti m c ?y sau ?m r?m, c ?y c?ng m ti, m ch?t, th?y ng??i c r?n ch?c. C con nh kh gi?. N?u h?i ? ti l?y c r?i ? l?i ? lun th khng bi?t trn ??i c Ph?m Duy nhi?u tai ti?ng khng!

Nh?ng lm sao ? l?i ???c, ti ?i. Lc no c?ng b? thi thc ?i. ?i ch?i nhi?u n?i, c nhi?u b?n. Vo khng chi?n ti thn v?i V?n Cao, v?i Hong C?m. V? sau thn v?i Quang D?ng. Hong C?m g?n ti nh?t, m?a phn ht thu?c lo, khi tr?ng khng bay cao, my v?i tao, cng bnh ph?m nh?ng c m ?? r?ng ?en. Mong ??c l?n nh?t c?a ti l ???c g?p l?i nh?ng ng??i b?n ?, c?m tay, m nhau, k? chuy?n x?a, cng ng? trong c?n nh mi?n B?c. R?i cng ch?t trn ??t qu h??ng. Th?ng ch?t sau vu?t m?t cho th?ng ch?t tr??c. Ng??i lang b?t th b?n b l qu nh?t. L?n tu?i r?i, ch? cn m?y n?m, ti ch? mong ch?t n?i mnh sinh ra.

Ti v Ph? N?

Ng??i ta ni nhi?u v? tnh l?ng nh?ng ph? n? c?a ti. Ti c?ng b?c mnh. M ng??i ta ni c?ng ?ng ??y. Nh?ng m tr?i sinh ra ti v?y th bi?t sao!

Ti khng th? s?ng thi?u ph? n?. M v?i ph? n? th ti d? yu h? l?m. Yu th ph?i g?n, ph?i lm tnh. G?n ph? n? ti r?t sung s??ng, h?nh phc.

??i ti c nhi?u ph? n?. Thn nhau r?i ti thch ng?m h? kh?a thn. Ai ni thch g?n ph? n? kh?a thn l d?c v?ng th?p hn, nh?ng v?i ti, nh?ng lc ? ti l?i th?ng hoa. Tnh Yu v H?ng Th ha m?t, cao ??. Sau ny m?i khi nh? l?i, th?y ??i mnh tr?i qua nh?ng gi? pht khng th? no qun.

Tnh ti v?y l do tr?i ph, hay t?i h?i nh? ti cng ?m b?n hay rnh xem ph? n? c?i ?? ri?t r?i thnh tnh? Qu ti nh t?m khng quy kn, c?u tiu th ch? che pha trn, pha d??i tr?ng. T?i ti ?a rnh xem. M?y ??a b?n xem vi l?n r?i thi, cn ti xem hoi. Bu?i sng l?nh l?nh, bu?i tr?a n?ng tr?ng, bu?i chi?u n?ng vng. M?y ??a kia xem ai r?i tru ch?c hay coi th??ng, ti xem ai r?i th yu m?n ng??i ?.

?i khi ti t? h?i mnh c yu n??c hay khng. Ti khng bi?t. Nh?ng ch?c ch?n ti r?t yu qu h??ng. Trong cc hnh ?nh qu h??ng c?a ti, c hnh ?nh ph? n?, v c? c? quan sinh d?c c?a ng??i ph? n?!

L H?c Lnh Vn (ghi chp n?m 1989)

Vi?t thm:

Nh?ng n?m cu?i th?p nin 1980 ti thn v?i anh Nghim Xun H?i, d?y ton t?i ??i h?c Orsay. Anh H?i v ti cng ??n d? bu?i g?p m?t Ph?m Duy t?i nh ch? Thu Ba. Sau bu?i ?, trn ???ng v?, anh ni ti:

Tr??c kia mnh r?t khng thch Ph?m Duy, v ci t?i ?ng b?t ch?p, l?ng nh?ng qu [ anh mu?n ni chuy?n ph? n? c?a Ph?m Duy]. Mnh bi?t Vn c?ng v?y. Nh?ng b?a nay th mnh b? qua h?t, qun h?t. Ch? cn bi?t cc bi ht c?a Ph?m Duy thi. Vn c ch lc Ph?m Duy ht v ma theo bi ?n Chim Vi?t khng? Th?y tc b?c v?i ci l?ng nghing nghing ch?m ch?m, mnh th??ng ?ng. R rng, m?t ngh? s? v? gi!

Ti c?ng c quen m?t b?c ?n anh m ti knh tr?ng l GS. Cao Huy Thu?n, tc gi? nh?ng bi vi?t v? h?c thu?t ???c nhi?u ng??i hm m?. Hai n?m tr??c, khi ti thu?t l?i cho m?t c? t?a nghe v? Ph?m Duy, ng Cao Huy Thu?n gp l khng nn bi?n minh cho quan ni?m c?a Ph?m Duy v? cch s?ng v?i ph? n?. Ti ni: Em c cng quan ?i?m v?i anh, nh?ng ?y ch? l em thu?t l?i l?i c?a Ph?m Duy. ng Cao Huy Thu?n ni nh?ng qua cch thu?t ? anh Vn ? bi?n minh cho Ph?m Duy r?i!. V ni thm Khng ai ch Ph?m Duy km ti, khng ai cng kch Ph?m Duy s?ng t? do. Nh?ng ?ng khng ???c cng nhin nu quan ?i?m v ci g??ng l?ng nh?ng b?y b? tr??c cng chng. Ti ph?n ??i ?i?u ?

Khi g?i bi vi?t ny cho ng Cao Huy Thu?n ??c tr??c, ti nh?n ???c b?c th? c?a ng. Xin cm ?n tnh c?m ng??i anh v xin ?nh km theo ?y lm ti li?u.

Ring ti th ngh? Ph?m Duy ? qua ??i ?? l?i s? nghi?p m nh?c ?? s?, giu sang, ??y tnh t? dn t?c. Qua nh?ng g ng tm s?, cng nh?ng g ???c nghe k? v? ng, ti hnh dung ng nh? m?t ngh? s? c s? nh?y c?m tinh t?, m?t ngh? s? g?n b v?i qu h??ng, thch rong ch?i phiu lng. Con ng??i ? khng nn b? cu thc trong nh?ng ci vng qu?c gia, ??c l?p… m nn ???c t? do bay b?ng c?t ti?ng ht rung ??ng tr?n gian… (L H?c Lnh Vn, 07/05/2019).

===================================

(Th? ng Cao Huy Thu?n g?i L H?c Lnh Vn, g?i qua email ngy 07/05/2019)

Anh Lnh Vn thn m?n,

Ti r?t cm ?n anh ? g?i bi vi?t c?a anh cho ti ??c, trong ? anh c trch d?n l?i ti ni trong m?t bu?i chuy?n tr v?i ??ng nghi?p v sinh vin tr??ng ??i H?c Khoa H?c X H?i v Nhn V?n TP H? Ch Minh. Chuy?n tr v? v?n ha ni chung, r?t r?ng, cu h?i v? Ph?m Duy ch? ??t ra nh? m?t cu h?i nh? trong b?i c?nh ?. V khng ph?i l ?? ti chnh c?a bu?i ni chuy?n, v c?ng v ngn ng? ni khng chnh xc nh? ngn ng? vi?t, ng??i ni khng l?t h?t khi ph?i ?i vo nh?ng v?n ?? r?t t? nh?.

Nay, ??c th? anh v bi anh g?i, ti xin ni thm nh? sau: ti th?y nh?ng l?i ng Ph?m Duy ni trong ? v? “tnh l?ng nh?ng ph? n?” c?a ng, l nh?ng l?i tm s? r?t bnh th??ng. R?t bnh th??ng! Ti c th? ni thm l c nhi?u ch? r?t ??p. R?t ??p! m m?t c gi sau ?m r?m, v ???c c gi m l?i, gi?a ru?ng ??ng, c ???ng ?, c tre bi?c m?p m? trong s??ng, l m?t hnh ?nh v tnh t? v? qu h??ng khng th? ??p h?n. Ci ? khng ph?i l “l?ng nh?ng”. Ph? n? kh?a thn l m?t b?c tranh qu ??p c?a t?o ha, thch ng?m nhn ?u c g l “l?ng nh?ng”. Th?m ch, ??n m?t m?c no ? vng, ??n m?t m?c no ? b? thu ht b?i b? ph?n sinh d?c c?a ph? n? c?ng khng ph?i l “l?ng nh?ng”. Courbet ? ?? l?i cho h?u th? m?t b?c tranh n?i ti?ng (“Origine du monde”) v? b? ph?n sinh d?c c?a ph? n? th sao! ng Ph?m Duy ch?ng c g l “l?ng nh?ng” c? khi ng c?t ngh?a m?i lin h? gi?a ph? n? v h?ng kh?i trong sng t?o v?n ngh? c?a ng, nh?ng l?i tm s? r?t thnh th?t c?a ng ch? lm chng ta m?n ng m thi. Nh?ng ??ng bi?n ng??i ph? n? thnh ra chi?n l?i ph?m c?a m?t ng??i ?n ng ??y d??ng tnh. Khoe ci virilit c?a mnh ch?ng c g l ngh? s?. Khoe trn gi?y m?c l?i cng khng nn. Nh?t l ng Ph?m Duy ? b? cng lu?n ph phn v? ??o ??c trong v? “l?ng nh?ng” v?i v? c?a ng??i em trai v?. Lm tan nt gia ?nh c?a ng??i em khng ph?i ch? l “l?ng nh?ng”, c?ng khng nn ?? th?a t?t c? l do “tr?i sinh”.

Ti m Ph?m Duy t? nh?, ??c bi?t m m?t cu ht khi ng t? bu?i chi?u ? th??ng du, c khi b?c ln trn mi nh sn v c “c nng M??ng ?? su?i t??ng t?”… B?c tranh qu ??p v? qu h??ng. V v? ph? n?. C nng M??ng t?m xong, t?t nhin l kh?a thn, ?i v? nh sn, ti, anh, chng ta, t?t c? m?i ng??i ?n ng, t?t c? h?a s?, ngh? s? ??u l su?i t??ng t?. Kh?a thn ?i vo ngh? thu?t ??p nh? th?, ??p c? v? ??o ??c, Ph?m Duy c?a ti l th?. Khi ng ?i qu l?, vi?t qu l?i, vi?t nh? khoe ci virilit, v?a ?? khoe, v?a ?? bi?n minh, ti r?t ti?c l ti c m?t ?i m?t ph?n Ph?m Duy trong ti. Ci ??p c?a Ph?m Duy trong ti b? s?t m? khi v??ng vo ci ??c. Nh?ng ? l ??c h?i k c?a ng. Cn l?i ht, Ph?m Duy v?n l Ph?m Duy.

Thn m?n,

CHT

Comments are closed.