Cao Huy Thuần

Quê hương

Cao Huy Thuần Huế 1988 Thưa bà, bà tỏ ý muốn tôi viết tựa cho tập thơ mà bà đã làm trong dịp về…

Đầu năm đọc lại Tây du

(nguyên văn và bịa văn)   Cao Huy Thuần Hồi thứ 58 Hai hình Hành Giả mờ trời đất Một tiếng Như Lai rõ…

Thơ Thiền

Cao Huy Thuần Nguyễn Duy qua chơi Pháp, mang theo quyển sách “Thơ Thiền Lê-Nguyễn” anh vừa xuất bản cùng với Nguyễn Bá Chung…

Chừng mực

(Tham luận tại Hội Thảo Hè, Porto, 18/19-7-2019) Cao Huy Thuần Các anh chị thân mến, trong 21 năm làm Hội Thảo Hè, chúng…

Nỗi đau

Cao Huy Thuần Anh Chu Hảo vừa bị “kỷ luật” của đảng mà anh là đảng viên. “Kỷ luật” ấy là việc nội bộ…

Thư gởi anh Diệu

Cao Huy Thuần LTS. Bài viết này đã đăng trên Diễn Đàn báo giấy, số 137, tháng 2.2004 dưới nhan đề “Thư đầu năm“….

Gửi Nguyễn Duy

Cao Huy Thuần Anh Nguyễn Duy thân mến, chắc anh đã nhận được thư mời viết bài cho Giai Phẩm Xuân của các bạn…