Lê Ân

Thơ Lê Ân

PHẾ TÍCH ĐỒI CAO (Chiều Mỹ Sơn)   Nhặt tiếng thở dài Linh hồn trăng thất lạc Suối nhỏ… Về đâu…   Mây ăn…