Lê Nguyên Vỹ

Thơ Lê Nguyên Vỹ

SƯƠNG MUỐI Đêm tháng Tư sũng ướt Những hạt nước bắn tung toé vào các hốc rãnh thời gian Mặt trời bốc hơi ẩn…

Thơ Lê Nguyên Vỹ

Mộng Mị Giấc mơ cuộn tròn chăn chiếu ngày kia thò đầu nhìn trời đêm sợ hãi Tiếng đập thình thịch quả tim rung…