Nguyễn Thanh Hiện

Những vầng trăng bặt dạng

Trường ca Nguyễn Thanh Hiện châu Âu, một cái tên, một khái niệm, một vùng đất, châu Âu, những triển khai kỳ lạ, những…

hay là có đổ nát ở đâu đấy

Truyện Nguyễn Thanh Hiện nếu tự nhiên lên tiếng với con người về cách thế tồn tại về những tai ương hay loan báo…

Ở miền đất ấy (kỳ3)

(Tiếp theo và hết) Tiểu thuyết Nguyễn Thanh Hiện  thế giới là cuộc tháo chạy ngẫu nhiên của các sự vật 22. Những ngày…

Ở miền đất ấy (kỳ 2)

Tiểu thuyết Nguyễn Thanh Hiện  thế giới là cuộc tháo chạy ngẫu nhiên của các sự vật 12. Ông Phưa trưởng làng Mung bảo…

Ở miền đất ấy (kỳ 1)

 Tiểu thuyết Nguyễn Thanh Hiện  thế giới là cuộc tháo chạy ngẫu nhiên của các sự vật Chỉ với 23.786 từ, tác phẩm của…

Thơ Nguyễn Thanh Hiện

Nơi trú ẩn những ký ức rời rạc viết tặng Qui Nhơn, thành phố tôi đang sống [một] đấy là nơi tôi đã sống…