Trần Nhã Thụy

Đêm nay quỳ lạy cùng nhau

Trần Nhã Thụy (Viết tặng những người dân quỳ lạy thành phố về quê)   Chắp tay lạy rát mặt đường Thân run bần…