Chính ngh?a ? ?âu?

L H?c Lnh Vn

Hng n?m, d?p ngy th??ng binh li?t s? 27/7 l bo ch ??ng bi nh?c l?i g??ng li?t s? hy sinh. C nh?ng bi gn c? m ni, v?a ??c l??t ? th?y h?i hm khc theo phong tro r?i!

Nh?ng, c nh?ng bi r?t c?m ??ng! S? chn thnh bao gi? c?ng c?m ??ng, nh?t l s? chn thnh khi ??i di?n v?i ci ch?t, khi bi?t mnh ?ang ?i trn con ???ng ci ch?t ?ang rnh r?p. Ti t?ng g?p nh?ng ng??i nh? v?y, v ti tin h? chn thnh tin r?ng mnh ?ang lm vi?c c ch cho dn t?c mnh. Ti c?m nh?n ???c trong phong cch s?ng c?a h? ngh?a hy sinh! Trong s? ? c nh?ng ng??i th?c s? v th?c lng b? ??i s?ng ??y ??, giu c lao mnh vo cu?c chi?n h? tin l chnh ngh?a! Nh?ng ng??i ny thu?c phe th?ng tr?n.

L?i c nh?ng ci ch?t khng, hay ch?a, ???c ??ng bo. ? l ci ch?t c?a nh?ng ng??i thu?c phe Mi?n Nam. R?t nhi?u lnh ch?t tr?n. C?ng c nh?ng cng ch?c dn s? nh? tr??ng ty ?i?n ??a, tr??ng ty nng nghi?p… ch?t trn ???ng cng v? v ???ng ?i b? ??p m, gi?t mn, ph?c kch… Lc ?y ?ang l sinh vin m??i chn hai m??i tu?i, t?i gi? v?n khng qun nh?ng chi?c quan ti mang xc th?ng b?n v?, ph? c? ba s?c ??. M n go ln x lng, ba n l?m l, em n si s?t kh?n tang, hng xm ch?m n??c m?t… T?i n ch?t khng hi?u v sao m ch?t, trn qu h??ng ru?ng ??ng ??y la, v??n tri sum su, sng r?ch ch?t c tm!

Mi?n Nam c?ng c nh?ng ng??i th?t lng b?o v? mi?n ??t T? Do. Ti c ng??i b?n g?c B?c, gia ?nh di c? vo Nam n?m 1954. ng n?i b?n b? b?n ch?t trong ??t C?i Cch Ru?ng ??t. Anh c?a b?n l?n h?n chng ti su tu?i, ??u T Ti ban ton th ghi tn ?i lnh, vo ngnh pho binh. Nh?ng ngy ngh? php anh hay d?n chng ti ?n b vin bn hng r?p ??i ??ng, qu?n 3. Ti cn nh? anh ni quy?t b?o v? ha bnh, b?o v? Mi?n Nam,

H? m v l C?i Cch Ru?ng ??t n?a, Mi?n Nam lm sao ch?u n?i!, v

Lc ?nh nhau th ph?i b?n, m anh ?u c mu?n gi?t ai!

Th??ng t?i t binh ?m o g?y y?u, c?ng anh em ??ng bo mnh h?t m! Ph?i chi ??ng c chi?n tranh!

Thi, chi?n tranh cc anh ch?u, m?y em lo h?c, ch?ng ha bnh xy d?ng qu h??ng!

Nh?ng con ng??i ?, t?m lng ? b? thiu r?i trong l?a chi?n tranh. N?m 1975 anh m?t tch trn ???ng ch?y lo?n khi qun ?on 2 di t?n chi?n thu?t r?i r ng?!

V?y ?, trong cu?c chi?n kh?c li?t 20 n?m qua, c nhi?u ng??i ch?t v l t??ng gi?i phng qu h??ng, nhi?u ng??i ch?t v mu?n b?o v? n?n T? Do, v r?t ng??i ch?t m khng hi?u v sao ph?i ch?t… Sau ny, c d?p ni chuy?n v?i gia ?nh, ng??i thn c?a nh?ng ng??i ?, ti th?y ?a s? ng??i ti ti?p xc khng m lng th h?n. Tri l?i, h? coi cu?c chi?n v?a qua nh? m?t tai n?n l?n c?a ??t n??c. Cng v?i n?i ?au cho ring mnh, h? thng c?m v?i n?i ?au c?a cc gia ?nh khc, d Mi?n B?c hay Mi?n Nam…

Bi ny khng th?o lu?n v? chnh ngh?a n?m ? bn ny hay bn kia, b?i ?i?u ny n?m ngoi t?m ki?n th?c c?a ng??i vi?t, c?ng b?i khng mu?n lm ?i?u ? khi x h?i cn qu chia r?, h?n th. Ch?c r?ng, v?i th?c t? c?a 44 n?m th?ng nh?t, nhi?u ng??i c?ng khng mng t?i chnh ngh?a thu?c v? phe no trong qu kh?. Ch? bi?t r?ng b?i nhi?u l do, dn t?c ? c hai m??i n?m chm gi?t nhau, t? tn ph nh?ng ngu?n ti nguyn kh?ng l? c?a t? qu?c, trong ? c tinh th?n ?on k?t dn t?c. Trong s? nh?ng ng??i ch?t c?a c? hai phe, c r?t nhi?u c nhn thu?c v? nguyn kh qu?c gia!

Ma th??ng binh li?t s? th? 44 sau ngy th?ng nh?t ?ang t?i. Cng v?i n l ho?t ??ng l?n chi?m ngang ng??c v ngang nhin c?a Trung Qu?c ngoi bi?n kh?i, trn vng bi?n T? Chnh thu?c ??c quy?n kinh t? c?a Vi?t Nam. Mu c?a tri?u tri?u ng??i Vi?t tu?i thanh xun ?? xu?ng khng ph?i ?? ??t n??c hm nay ti?p t?c chia r?, h?n th. Khng ph?i ?? ngu?n l?c T? Qu?c ti?p t?c b? phn tn, tri?t tiu l?n nhau cho n??c lng gi?ng ph??ng B?c, n??c ? trn ch?c l?n xm l??c Vi?t Nam, l?i ti?p t?c t?n cng, chi?m gi? bi?n ??o v l?n chi?m thm n?a nh?ng vng bi?n cha ng! Khng ph?i ?? dng di Tin R?ng ch? mi loay hoay v?i bi ton c?i l v ci ??u np s? th? l?c ngo?i bang. Khng ph?i ?? ng??i Vi?t ph?i m? ??c, thm thu?ng s? hng m?nh ti?n b? c?a Hn Qu?c. Khng ph?i ?? ng??i dn ti?p t?c l? l??t ?em ti?n c?a, tri th?c ?i t? n?n n??c ngoi. Khng ph?i ?? v?a nng nghi?p tr ph c?a T? Qu?c v c?a ?ng Nam , vng ??t Nam K? L?c T?nh, ti?p t?c b? ??u t? qu t ?i so v?i th?c l?c T? Qu?c nn khng th? lm trn vai ??u tu t?ng tr??ng qu?c gia. L?i thm ni r?ng Ty Nguyn b? tr?c v nhi?m, ngu?n n??c sng C?u Long c?n ki?t m ch?a th?y nh?ng gi?i php v m?c tiu chi?n l??c cng k? ho?ch hnh ??ng m?t cch thuy?t ph?c ???c ?? ra ??a ??t n??c ln giu v m?nh x?ng v?i ti?m n?ng c?a n m?t th?i ch?a xa!

Ti ngh? chnh ngh?a hi?n nay l lm sao khng cn th? l?c th ??ch nhau trong lng dn t?c. L ch?n l?a m?t chnh quy?n th?c s? do ng??i x?ng ?ng trong dn ra ?ng c? v ???c ?a s? dn b?u, ???c lng ?a s? ng??i dn, ?? ti, ??c ?on k?t dn t?c, g?n k?t ba mi?n ch?n h?ng t? qu?c. L xy d?ng m?t qu?c gia dn ch?, no ?m, m?nh giu, k? vai st cnh v?i cc qu?c gia v?n minh trn th? gi?i. Chnh ngh?a hi?n nay l k?t ??ng minh v?i nh?ng n??c hng m?nh c cng quy?n l?i qu?c gia ?? b?o v? lnh th? v?n ton!

Chnh ngh?a hi?n nay thu?c v? l t??ng, hnh ??ng ph?ng s? m?c tiu cao c? pht tri?n ??t n??c chung, ch? khng ph?i v m?c tiu nh? m?n v ch k? c?a b?t k? phe phi hay thnh ph?n ring l? no c?a dn t?c, ?? cho dn t?c ny ti?p t?c b? chia r?, chia la v suy y?u.

Cng t?c bi?n, bi?n t?c thng, thng t?c c?u. Cc bi?n chuy?n th?i cu?c cho th?y c th? hy v?ng vo t??ng lai b?n lu. S? ki?n bi T? Chnh thng 7/2019 c th? ch?ng kh?i ??u cho m?t bi?n thot Trung? Thot Trung r?i m?i vi?c s? thng su?t d?n t?i dn ch? v ?on k?t dn t?c. S? ?on k?t ? thng th dn Vi?t ?? s?c pht tri?n v?ng b?n!

M? Vi?t Nam ?i, hy v?ng M? khng cn khc n?a! Cc con M? ? ch?t cho ??t n??c h?i sinh, t? nay h??ng h?n bnh ??ng v? quy qu?n bn M?, khng cn phn chia anh linh li?t s? v?i h?n ma ng?y! T?t c? nh?ng ci ch?t ??u b?i ??p qu h??ng v nh?p vo h??ng h?n t? tin ?? tr ??t n??c…

Ngy 25 thng 7 n?m 2019

Comments are closed.