??t Th? Thiêm (k? 4)

Bt k V ??c Danh

K? IV: T?I C N?I DI T?I C


“Ch? ?i! S?p ??n ngy k? ni?m 43 n?m gi?i phng mi?n Nam, th?ng nh?t ??t n??c. Em hy v?ng ??ng b? thnh ph? s? gi?i quy?t d?t ?i?m v? khi?u n?i t? co c?a vi?c c??ng ch? thu h?i ??t tri php lu?t t?i ??a ch? B26/9 khu ph? 1, ph??ng Bnh An, qu?n 2 theo ?ng php lu?t ?? chng em cn ?n ??nh l?i cu?c s?ng. ??p nh chng em, thu gom ton b? t? xc nh v t?t c? ?? ??c ch? ?i ?u ??n nay chng em khng bi?t, lm cho m?t gia ?nh ?ang sinh s?ng ?n ??nh, h?nh phc, b?ng ch?c nh tan c?a nt, ? l t?i c. G?n su n?m nay chng em s?ng v?t v??ng, ch?ng em c?ng v vi?c ny m sinh ?? b?nh r?i ch?t. T?i sao ??t n??c HA BNH, ??C L?P m chng em khng c T? DO, H?NH PHC? Knh xin ch? v ?on ??i bi?u Qu?c h?i hy ln ti?ng cho chng em. Xin hy th??ng xt c?nh m? ga con ci, th??ng c?nh con gi em sanh khng c nh ?? ?”.

? l nh?ng dng tin nh?n c?a ch? Nguy?n Th? Kim Ph??ng g?i ch? Nguy?n Th? Quy?t Tm, ph b th? thnh ?y. Trong chi?c ?i?n tho?i ci b?p c?a ch? Ph??ng cn l?u l?i hng lo?t tin nh?n v?i n?i dung t??ng t? nh? v?y g?i cho cc v? lnh ??o thnh ph?, nh?ng ph?n l?n nh?ng tin nh?n ?y chm trong im l?ng, c?ng c vi tin nh?n m pha d??i c vi cu ph?n h?i ng?n g?n, v c?m, kh kh?c, l?nh lng, ??i lo?i nh? hy yn tm ch? gi?i quy?t.
Ch? Ph??ng ni bu?n qu, ?au qu, tuy?t v?ng qu khng bi?t lm g, ch? g?i tin nh?n ?? c?u may.
Thng 3 n?m 1976, ch? Ph??ng tham gia l?c l??ng thanh nin xung phong, ?i xy d?ng nng tr??ng Ph?m V?n Hai cng v?i ng Tr??ng T?n Sang. N?m 1978, ch? tnh nguy?n chuy?n sang qun ??i, lm vi?c t?i phng v?n t?i trung ?on 657, thu?c c?c h?u c?n qun khu 7. N?m 1981, ch? ra qun v?i c?p hm th??ng s?, chuy?n qua lm vi?c t?i cng ty d??c 3/2. N?m 1985, ch? k?t hn v?i anh Tr??ng Vi?t Hi?u, cng nhn c? kh cng c? quan. N?m 1986, v? ch?ng ch? ???c c?p v ha gi c?n nh 87 mt vung trn ???ng L??ng ??nh C?a. H? sinh ???c hai ??a con, m?t trai m?t gi. Cu?c s?ng s? ko di h?nh phc, v c?n nh c?a ch? v?n n?m ngoi ranh quy ho?ch, c?nh khu ? th? m?i Th? Thim, v? ch?ng ch? s? s? h?u kh?i ti s?n tr? gi vi ch?c t? ??ng n?u ngi nh khng b? c??p.
M?t hm, c m?t nhm ng??i c?a nh n??c t?i cho ch? hay, nh c?a ch? n?m trong di?n ph?i thu h?i, ?? ngh? ch? cho h? ?o v? ?? chi?t tnh gi ??n b. Anh Hi?u ni ??t c?a anh khng n?m trong quy ho?ch khu ? th? Th? Thim, v anh ?u?i h? ra kh?i nh. C? th?, m?i l?n h? t?i ?o v? ??u b? ?u?i. Cu?i cng h? dng bi?n php c??ng ch?. Ngy 4 thng 11 n?m 2010, h?n m?t tr?m nhn vin cng l?c cng v?i nhn vin ??a chnh, xe c?u th??ng, c?u h?a ko t?i, h? c?t hng ro l??i B40 r?i xng vo ?o v?. Sau ? h? l?p b?ng chi?t tnh, p gi ??n b cho v? ch?ng ch? theo hai ph??ng n: Th? nh?t, ch? s? nh?n s? ti?n 236.449.000 ??ng v ???c mua c?n h? chung c? 51 mt vung b?ng s? ti?n ?y, n?u mu?n mua c?n h? di?n tch r?ng h?n th ch? ph?i tr? ti?n thm theo gi b?o ton v?n. Ph??ng n th? hai, n?u ch? khng mua c?n h? ti ??nh c? th s? nh?n kho?ng ??n b c?ng v?i ti?n h? tr? di d?i t??ng ???ng 18.000.000 ??ng trn m?i mt vung c? nh l?n ??t, t?c kho?ng h?n 1,5 t? ??ng r?i t? ?i tm ch? ?.
Anh Hi?u v ch? Ph??ng cng hng tr?m b con Th? Thim lm ??n khi?u n?i, nh?ng khng thnh. Ngy 29 thng 6 n?m 2012, chng ?em qun t?i c??ng ch?. Ch? Ph??ng th??ng l??ng xin hon l?i hai tu?n, h? ch?p nh?n khng ??p nh. Ch? vi?t th? g?i kh?n c?p cho ng Tr??ng T?n Sang hy v?ng c?u c?u ? ng??i s?p c?. ng Sang ch? ??o cho v?n phng Ch? t?ch n??c lm cng v?n g?i ng T?t Thnh Cang, yu c?u ng Cang ti?p ch? Ph??ng v bo co s? vi?c ln Ch? t?ch n??c tr??c ngy 20 thng 8 n?m 2012. Ch? Ph??ng m?ng r? mang l ba ?y ln ?y ban qu?n 2, nh?ng ng Cang khng ti?p. Ngy 31 thng 7 n?m 2012, t?c l tr??c th?i h?n 20 ngy ng T?t Thnh Cang ph?i tr? l?i Ch? t?ch n??c, m?t ?on xe c?u h?a, c?u th??ng, xe t?i, xe ?i, xe cu?c cng v?i hng tr?m nhn vin cng l?c ko ?i gi?i t?a, ??p ph su c?n nh ? khu ph? 1, ???ng L??ng ??nh C?a, ph??ng Bnh An. C?n nh ch? Ph??ng b? ??p vo lc 10 gi? 30 sng, ton b? v?t d?ng trong nh chng ch?t ln xe t?i ch? ?i ?u khng bi?t, ch? nghe chng ni ch? vo khu t?m c?. V? ch?ng ch? Ph??ng khng vo khu t?m c?, ch? ni trong ? chng nht m?i gia ?nh v c?n phng t?m b? 21 mt vung, khng ?? ch?a v?t d?ng th lm sao ?n ?. Hai ??a con, m?t ??a v? nh c?u, m?t ??a v? nh ngo?i, anh Hi?u vo ? trong c? quan, ch? Ph??ng l?y b?n khc tre v?i t?m nilon d?ng mi l?u trn ci n?n nh ?? nt, ?i ki?m vi?c lm thu t?m s?ng qua ngy, ai ku lau nh th t?i lau nh, ai ku ?n con th ?i ?n con. Anh Hi?u c hm th ? c? quan, c hm th v? t tc trong mi l?u v?i ch?.
Trong c?nh mn tr?i chi?u ??t, anh Hi?u l?i lm tr?ng b?nh, khi ??a anh vo nh?p vi?n, ch? Ph??ng nh? st ?nh ngang tai, ng??i ta cho ch? hay anh Hi?u b? ung th? ph?i ? giai ?o?n cu?i. Khng cn kh? n?ng ?i?u tr?, nh?ng v? ?u? Khng th? ??a anh v? ch? ch?t trong mi l?u b?t trn n?n nh c?. May thay, ng??i ch? ru?t c?a ch? ? G V?p b?o ch? ??a anh v? ? t?m tr trong nh?ng ngy thng cu?i ??i. V cu?i cng, anh Hi?u ? ra ?i trong c?nh tan nh nt c?a. Tr??c khi trt h?i th? cu?i cng, anh ni v?i ch? Ph??ng r?ng khi di quan, hy cho chi?c xe tang ch? anh ?i qua con ???ng L??ng ??nh C?a ?? anh cho v?nh bi?t ngi nh, d by gi? n ch? cn l mi l?u tr? tr?i. Nh?ng khi di quan, nhn vin c?a nh ch?c trch b??c ln chi?c xe tang, ng?i c?nh ti x? v?i l do l ?? can thi?p khi tnh hu?ng k?t xe. Th? l, chi?c xe tang ?i th?ng v? nh h?a tng Bnh H?ng Ha.
Ti?p xc v?i ch? Ph??ng, ti c?m nh?n ???c n?i ?au ? lm cho ch? bi?n ??i tnh tnh. T? m?t mi l?u b?t, ch? nh?t tn c? chung quanh v? d?ng l?i c?n chi trn n?n nh c?, n?n r?i ? mi, m?t chi?c gh? b?, m?t bn th? nh? cho anh Hi?u, m?t ch?ng h? s? khi?u ki?n. ? l t?t c? nh?ng g cn l?i sau tr?n c??p ph kinh hong.
? kh? ??n th?, nh?ng ch? Ph??ng cn quan tm, ch? che cho nh?ng thn ph?n kh? h?n mnh. Ch? ??a chng ti ??n th?m ch? Vinh, m?t trong vi c?n nh cn st l?i gi?a ci bi ??t hoang tn, ng?n ngang x b?n c?a hng tr?m ngi nh b? ??p ph trn ???ng L??ng ??nh C?a.
Ch? Ph?m Th? Vinh n?m ??i cha ng s?ng ? Th? Thim, ch? b? khuy?t t?t b?m sinh, ph?i di chuy?n b?ng xe l?n v n?ng g?. N?m 1968, ln 11 tu?i, ch? ???c t? ch?c Terre des hommes ??a sang Ty ??c nui d??ng v cho h?c hnh, ??n n?m 1974, ch? qun m?t ti?ng Vi?t nn khng lin l?c ???c v?i gia ?nh, ch? xin php v? Vi?t Nam n l?i Vi?t ng? m?t th?i gian ba n?m, ??n n?m 1975, ch? k?t ? l?i. Cha m? qua ??i, ch? ln ??ng Nai h?c ?ng y r?i v? Th? Thim d?ng c?n nh g? 15 mt vung c?nh ?y ban ph??ng Bnh An, m? qun n??c v phng m?ch ?ng y t? thi?n, khm ch?a b?nh b?ng thu?c Nam, ai cho bao nhiu th b? vo thng ph??c thi?n. Ch? ni ? ?y h?i ?y cn hoang vu, g?n phng m?ch c?a ch? c ci b rc c?a chnh quy?n c? ?? l?i, ch? ln qu?n xin d?n d?p ?? c?t nh ?, ng ch? t?ch qu?n ni m?y c?t nh ch? ? tao cn m?ng, ?? ci b rc v?a m?t m? quan, v?a nhi?m mi tr??ng, l?i l n?i chch choc c?a b?n x ke ma ty. Ch? Vinh thu xe rc t?i d?n d?p r?i thu ng??i t?i ??p ph, san l?p m?t b?ng, d?ng ln c?n chi che m?a che n?ng. Phng m?ch c?a ch? b?t ??u thu ph, c ???c t ti?n, ch? thu th? xy nh, mua v?t li?u tr? gp, vay m??n b?n b, cu?i cng ch? ? d?ng ln ???c ngi nh c?p b?n.
Th? nh?ng, khi cu?c cn qut Th? Thim x?y ra, ch? Vinh khng ???c ??n b v nh c?a ch? khng c gi?y t?. Ng??i ta ch? b?o ch? ?i t?m c? ? m?t c?n h? chung c? ?? giao ??t cho nh n??c, ch? ni ti qu qu?t th? n?y l sao ? ???c chung c?, h?i x?a ch? n?y l ci b rc, ti xin c?t nh, cc anh cn m?ng, t?i sao by gi? cc anh l?i c??p c?a ti? Ni g th ni, khng ?i th c??ng ch?, cu?c c??ng ch? l?n th? nh?t khng thnh v lu?t s? Tr?n V? H?i ??ng ra b?o v? ch?, ng ni n?u cc anh c??ng ch? nh ch? Vinh, ti s? t? co cc anh ln t? ch?c b?o v? ng??i tn t?t th? gi?i. Chng t?m d?ng l?i. Cu?c c??ng ch? l?n th? hai, b con Th? Thim ko t?i lm hng ro s?ng b?o v? ch?. Chng t?m d?ng l?i. Cu?c c??ng ch? l?n th? ba, c?ng v?y, b con ko t?i lm hng ro c?n ??u xe ?i, trong nh, ch? Ph??ng chu?n b? s?n ??y m?t bnh x?ng trong chi?c Honda, s?n sng chm l?a, ch? ni v?i ch? Vinh, chuy?n n?y hai ch? em mnh cng ch?t. Chng dng loa tay ??c l?nh c??ng ch? v ku g?i ch? Vinh m? c?a, m? c?ng ro ?? giao nh, giao ??t. B con bn ngoi h ht, ?? ??o, ch?i b?i lm t ti?ng loa, bn trong, ch? Ph??ng m? n?p bnh x?ng, tay c?m qu?t gas, tay c?m t? gi?y bo lm m?i l?a trong t? th? s?n sng. Cu?i cng chng ph?i rt qun.
(Cn ti?p)

?nh 1&2: Ch? Ph??ng v?i c?n chi v ??ng h? s? khi?u n?i

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngÆ°á»i, Ä‘ang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngÆ°á»i, Ä‘ang ngồi, bàn và trong nhà

?nh 3: Tc gi? nghe ch? Ph??ng k? chuy?n

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngÆ°á»i, Ä‘ang đứng

Trong hình ảnh có thể có: má»™t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi, giày và trẻ em

?nh 4&5: Ch? Ph?m Th? Vinh

Trong hình ảnh có thể có: 3 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Ä‘ang ngồi và ngoài trá»i
?nh 6: B con Th? Thim bao vy tc gi?

Ngu?n: FB V ??c Danh

Comments are closed.