Đón đọc Văn Việt số Đặc biệt Xuân Mậu Tuất

Với trên 30 bài, của gần 30 tác giả trong, ngoài nước: Thơ Hoàng Xuân Sơn, Hà Thúc Sinh, Lê Phú Khải, Trần Mộng Tú, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Man Nhiên, Nguyễn Viện, Nguyễn Thị Khánh Minh, Nguyễn Đức Tùng… thơ dịch của Dalai Lama VI, Ocean Vuong (Hoàng Hưng), Langston Hughes (Khánh Phương)… Văn của Võ Đình, Đỗ Nghê, Ý Nhi, Vũ Thành Sơn, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Trần Vũ, Tô Thẩm Huy, Phạm Cao Hoàng, Phạm Xuân Đài… Phê bình nghiên cứu của Lê Duy Nam, Lê Thời Tân, Tạ Anh Thư… Tư liệu của Trần Ngọc Cư, Phạm Phú Minh… và một đàn 12 con “mỹ khuyển” của họa sĩ Nguyễn Quân dành tặng bạn đọc Văn Việt để dắt đi chơi ngày Xuân năm Tuất!

Các bài sẽ đăng tải từ ngày 13/2/2018 (28 tháng Chạp Âm lịch) đến 18/2/2018 (6 tháng Giêng Âm lịch). Sau đó Văn Việt xin nghỉ 3 ngày, và trở lại vào ngày 21/2/2018 (6 Tết).

Xin đón đọc trên các mạng:

1. vanviet.info

2. vandoanviet.blogspot.com

3. vandoanviet.wordpress.com

4. FB Văn Việt

Văn Việt

Comments are closed.