Đoàn Việt Hùng

Ông lão 80 trên lồng cu

Truyện Đoàn Việt Hùng Phải khó khăn lắm ông già mới quyết định chuyển đến chỗ ở mới. Đó là căn phòng nhỏ trên…

Đêm mơ

Truyện Đoàn Việt Hùng (Ng Lu) Những thanh nứa khua rột rẹt. Lớp rơm dày cạ vào lưng. Tiếng ú ớ lơ lửng trong…