Ezra Pound

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 9)

Phạm Kỳ Đăng dịch BÀI THƠ “TRONG MỘT TRẠM XE ĐIỆN NGẦM” CỦA EZRA POUND Kurt Drawert    Là một trong những bài thơ ngắn…