Gottfried Benn

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 9)

Phạm Kỳ Đăng dịch BÀI THƠ “TRONG MỘT TRẠM XE ĐIỆN NGẦM” CỦA EZRA POUND Kurt Drawert    Là một trong những bài thơ ngắn…

Thơ Gottfried Benn

Được xem là nhà thơ thân Đức quốc xã với những tác phẩm từng bị cấm bởi phe Đồng Minh, từng được đề cử…