Phạm Hồng Sơn

Một cuốn sách

Phạm Hồng Sơn Đọc xong cuốn sách về một con người đã chết cách đây hơn nửa thế kỷ khi còn đương xuân, đương…