Phạm Văn Vũ

Thơ Phạm Văn Vũ

LÀNG ƠI   1. Cây đa nửa đứng nửa ngồi Con chim sáo tập hót lời ngọng nghịu Lũy tre ngả màu Những ngọn…

Thơ Phạm Văn Vũ

CÁC NHÀ VĂN TRẺ, HỌ ĐANG LÀM GÌ? Nguyễn Đức Tùng giới thiệu Nhà thơ Phạm Văn Vũ, Thái Nguyên. Các bài thơ của…