Tăng Quang

Sài Gòn (1)

Tăng Quang Những ngày Sài Gòn giãn cách. Đường phố trở nên trống trải, tạm lãng quên những tấp nập nhộn nhịp hằng ngày,…