Văn Việt trò chuyện với nhà thơ-dịch giả Hoàng Hưng (phần 1)

Hà Thủy Nguyên thực hiện (Vũng Tàu tháng 3/2016)

https://www.youtube.com/watch?v=eKBzt8fiDjs

Comments are closed.