Tháng Chín em về trong tâm bão

Trần Mộng Tú

Tháng chín em về trong tâm bão

mang tóc rối giăng trên hàng cây

những hàng cây khóc như tôi khóc

xô giạt đời nhau em biết không

tháng chín em về theo cơn gió

thổi ngược đời ai qua mái nhà

những hàng rào đổ trôi ngơ ngác

giạt vào đâu thì cũng chia xa

tháng chín em về cùng nước lũ

cuốn theo hoa lá cả khu vườn

những viên sỏi nhỏ lăn vô định

sợ hãi loài chim thảng thốt kêu

tháng chín em về quơ mất mẹ

vuột khỏi tay tôi vạt áo nhàu

tóc trắng bập bềnh trên lưng nước

tôi khóc khua tìm trong  lũng sâu

tháng chín em về giật con đi

cánh tay tôi lả kéo khôn ghì

tiếng khóc con thơ ngằn ngặt nước

hồn tôi sạt lở những bờ đê

tháng chín mình tôi còn sót lại

mình tôi ngồi nhặt những mảnh buồn

mình tôi lấy tóc lau khô  bão
tôi vớt hồn lên giữa vũng bùn.

Tháng 9/10/2017
(Bão Harvey vào Irma vào Texas and Florida)

Comments are closed.