NGHỊ GẬT… VÀ… NGHỊ NÓI…

Lý Trực Dũng

Chỉ tồn tại ngắn ngủi trong hai năm với 103 số báo bắt đầu từ 8/2/1934, ra vào thứ năm hàng tuần, tuần báo LOA in khổ lớn đã có rất nhiều tranh biếm họa đặc sắc để lại dấu ấn trong lịch sử biếm họa Viêt Nam. “Nghị…gật” là một trong số tranh biếm họa tiêu biểu đó. Tưởng đâu chỉ có thời đó mới có nghị gật. Ai ngờ ở ta năm 2015 này vẫn có rất nhiều nghị gật… và khi không gật thì…nói !!!

Ghi chú :LOA cũng chính là tờ báo gây dư luận nhất, lôi cuốn nhất ở mảng phê bình văn học Việt nam hiện đại do Lan Khai và đặc biệt là Trương Tửu đảm nhận.

 

Ngh_ g_t

n¢i 1n¢i 2n¢i 3

G_t

Comments are closed.