Hào Thiện Chân

Thơ Hào Thiện Chân

VỆT SÓNG Trong giấc mơ, tôi thấy mình là một vệt sóng những vệt sóng không có hình ảnh sóng. Chiếc điện thoại, là…