Phạm Đoan Trang

Chúng sẽ đến

Phạm Đoan Trang Cách đây ít lâu, Đoan Trang gửi cho tôi bài viết này và dặn “anh hãy post nếu em bị bắt”….