Nghĩ về lời thề của Chủ tịch nước

(Rút từ facebook của Trần Đình Sử)

 

Từ năm 1945 cụ Hồ làm Chủ tịch nước, không thấy có lời thề nào, nay học các nước phương Tây thêm lời thề khi nhậm chức, có thể nói là tiến bộ. Song đã thề thì nên thề như thế nào? Xin nói đây là nghi thức quốc gia, thì nó phải chuẩn. Lời thề Chủ tịch nước trước quốc dân về mặt văn học nó là một thể loại, giống như cáo, chiếu, biểu ngày xưa. Không thề thì thôi, mà đã thề thì phải đúng.

Trong bài thề của mình, Chủ tịch nước nói: “Tôi, Chủ tịch nước xin thề…”. Theo tôi, không đúng, vì không phải Chủ tịch nước thề. Chủ tịch nước chỉ là một cương vị, một chức danh, nó không thể thề, do đó phải nói: “Tôi, Trần Đại Quang, được bầu làm Chủ tịch nước xin thề”. Phải là ông Quang xin thề thì mới đúng.

Điều thứ hai, thề gì? Ông Quang nói thề trung thành với tổ quốc, nhân dân, với hiến pháp đều đúng, nhưng khi nói xin thề hoàn thành mọi nhiệm vụ do Đảng, Quốc hội, nhân dân, giao phó, điều này có vẻ không phù hợp với lời thề của Chủ tịch nước, vì các chức danh khac cũng có thể thề như vậy. Ở đây đã giao cho anh nhiệm vụ Chủ tịch nước rồi, thì anh phải làm tròn nhiệm vụ Chủ tịch nước, Đảng không thể giao nhiệm vụ khác. Mà đã Chủ tịch nước thì phải làm cho nước giàu dân mạnh, giữ vững độc lập chủ quyền.

Lời thề nên cân nhắc cho súc tích, gây ấn tượng, còn nói chung chung nhạt nhẽo, theo lối sáo ngữ thì chán. Kính mong các cơ quan có trách nhiệm cân nhắc cho các lần sau.

Comments are closed.