Sẽ là một trọng tội nếu yêu nước mình như yêu một bài thơ

Trần Kiêm Đoàn

Yêu đến thăm đi về như du khách
Yêu chụp hình khen nhau trẻ đẹp
Yêu mã Việt Kiều khoe mẻ tí đô la

Quê hương mình chinh chiến đã qua
Trong ngõ hẻm cũng cà phê quán nhậu
Nghe toàn tiền tỷ resort sân gôn đại gia xuất khẩu
Giá nhà đất Bắc Hà gây sốt tới Cà Mau

Bán vé số nuôi thân bán nước làm giàu
Đất nước biển trời nhiều nơi phát mãi
Tôi về Huế khóc cười với bạn bè hỡi quê hương yêu dấu
Ngỡ ngàng nghe sông núi bán từ lâu

Khách mua bán là công ty và quan chức
Mặt hàng sale là cương thổ hoàng triều
Mỹ Á, Mô Ranh, Hương Giang, lăng miếu
Ngã giá trao mình móng lạc nền xiêu

Riêng chi Huế mà cả đất trời nước Việt
Từ Bắc vô Nam chủ mới rặt quân Tàu
Được sơn phết dưới muôn ngàn hình tướng
Mã Nhật Phi Hàn đều là Đại Hán vẽ thêm râu

Sớm ghé Nha Trang
Con đường ven biển đang trở thành Chợ Lớn
Bảng hiệu khắp nơi chi chít chữ Nga Tàu
Mới ló mặt đã nghe chào hẩu lớ
Đ. mẹ mày tao thứ rặt An Nam

Chiều về Đà Nẵng
Bãi biển chia lô che rào kín mít
Nghe tiếng Tàu chẩu lớ cấm vào đây
Tao đã nói người Việt Nam và chó
Chín mươi năm đừng vác mặt tới nơi nầy

Ôi hào khí thuở xuống đường xuống phố
Nguy biến sơn hà hảo hớn Huế đi mô
Hãy lên tiếng như một người biết nói
Hãy nhìn quanh như kẻ chằng đui mù

EVA AIRLINES 11-4-2018

Comments are closed.