(gửi) em, mùa xuân sơ sinh

Trân trọng giới thiệu

tuyển thơ (gửi) em, mùa xuân sơ sinh

24 bài thơ-xuôi

của nhà thơ Nguyễn-hòa-Trước

Image result for "(gửi) em, mùa xuân sơ sinh"

Văn Học Press xuất bản, Xuân 2018

Tranh bìa: Sương mù @ Nguyên Khai

Giá bán $12.00

Tìm mua trên Amazon. Xin truy cập vào đường dẫn sau:

https://www.amazon.com/dp/1985800381/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520384899&sr=8-1&keywords=nguyen+hoa+truoc

* * *

24 bài thơ-xuôi của nhà thơ Nguyễn-hòa-Trước là một cuộc du hành chữ nghĩa đầy kì thú, bởi nơi đây, một cách thong dong như không hề quan tâm đến bất cứ một chủ ý nào, nhà thơ đã đẩy chữ nghĩa thơ ca Việt đến một biên vực mới. Tinh tuyền và lạ lùng. Đọc thơ-xuôi Nguyễn-hòa-Trước, chúng ta khó có thể đoán biết ý nghĩa và cảm xúc đi về đâu. Chữ nghĩa cứ chiêng chao như bay nhảy trên ghềnh thác. Có thể tung tỏa lên trời xanh mà cũng có thể bị cuốn theo dòng thác lũ. Đừng chờ đợi một tín hiệu giải mã bản ngã, bản nguyên, bản thể hay bất cứ điều gì khác trong cuộc nhân sinh mà cứ xem đó là những câu nói trữ tình về cái gì mong manh và nguyên sơ nhất, bởi nhà thơ có muốn gửi gấm đến chúng ta điều gì khác ngoài một mùa xuân sơ sinh đâu?

– Trịnh Y Thư

Description on Amazon:

In this collection of 24 prose-poems, Gui em mua xuan so sinh (literally translated as “To You, The Infantile Spring”), Nguyen-hoa-Truoc has distilled the thrill and sardonic bitterness of a man’s desires into a language of extraordinary innovation and perplexing complexity. His deep and intimate knowledge of the Vietnamese language is just remarkable manifested in poetry of the utmost originality rarely seen elsewhere within the Vietnamese literary diasporas around the globe, and even within Vietnam herself. – Van Hoc Press

Vmail: +1-949-981-3978

Email: vanhocpress@gmail.com

Facebook: Van Hoc Press

Comments are closed.