Lời điều chỉnh về bài báo “Bước đi mới tôn vinh chữ Quốc ngữ”

GS Nguyễn Đăng Hưng

Nhà thơ Hoàng Hưng đã cho đăng trên BBC bài báo có tựa trên đây:
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-44778837
[Xem trên Văn Việt: http://vanviet.info/van-de-hom-nay/buoc-di-moi-tn-vinh-chu-quoc-ngu/]
Thông Báo Thứ nhất của chúng tôi đã sớm xuất hiện trên trang FB (18/3/2018)
https://www.facebook.com/h.nguyendang/posts/10156397485609736
và đã mở màn cho công việc chung: Vinh danh, Tri ân các nhà khai sáng và Bảo Vệ chữ quốc ngữ đã được dư luận rộng rãi biết đến và đồng tình.

Trước hết xin nhắc lại đây nguyên văn việc xác định mục tiêu ban đầu:
____
Vì sự ra đời và phổ biến của chữ Quốc ngữ có công sức của nhiều người: Các giáo sỹ Bồ Đào Nha (Francisco De Pina, Gaspar De Amaral, Antonio Barbosa…, các cộng tác viên người Việt, các học giả người Việt: Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh…), vinh danh và tri ân Alexandre De Rhodes, không thể bỏ qua sự đóng góp của họ. Khi cho in chính thức tại Roma năm 1651 cuốn từ điển Việt – Bồ – La, Linh Mục Alexandre de Rhodes đã đóng vai trò một nhà tổng hợp, một nhà hoàn thiện, có công công bố quốc tế cho sự ra đời của chữ quốc ngữ.
2. Vẫn biết lúc ban đầu các giáo sỹ Cơ đốc chỉ muốn tạo dựng một phương tiện hữu hiệu để truyền đạo, nhưng tính cách nghiêm túc và khoa học của công trình của họ đã cho ra đời một sản phẩm văn hóa tuyệt vời giúp cho người Việt có cơ hội nhanh chóng hòa nhập với thế giới văn minh, giúp các trẻ em Việt Nam có thể nhanh chóng biết đọc và biết viết, thoát ra những rối rắm của cách viết tượng hình vay mượn từ Trung Hoa.
Các chí sỹ yêu nước của các phong trào canh tân đất nước như Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục… đã sớm ý thức được lợi thế này và đã chọn chữ Quốc ngữ làm phương tiện truyền bá những tư tưởng dân chủ tiến bộ, mưu cầu giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp.
BỞI VẬY, VIỆC VINH DANH CHỮ QUỐC NGỮ, TRI ÂN NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ PHẢI DỰA TRÊN TINH THẦN ĐỒNG THUẬN, HÀNH ĐỘNG ĐOÀN KẾT, THOÁT RA NGOÀI NHỮNG THÀNH KIẾN HẸP HÒI, NHỮNG DỊ BIỆT TÔN GIÁO, NHỮNG ĐỊNH KIẾN SAI LẦM!
______
Trong bài phỏng vần gần đây trên đài RFA https://www.facebook.com/h.nguyendang/posts/10156649092384736
Chúng tôi cũng đã khẳng định lại các mục tiêu trên!
Nay thấy trên bài báo đã đăng trên BBC của nhà thơ Hoàng Hưng có hai chỗ không khớp với chỉ tiêu ban đầu. Hai điểm đó là (trích):
1. Một dự án lập Khu Tưởng niệm F. de Pina đã nhanh chóng ra đời với sự hưởng ứng của một số cựu lãnh đạo địa phương và trung ương, sự đóng góp tài vật (đất đai, tiền bạc) của doanh nhân và người dân. Nhóm khởi xướng “Tôn vinh CQN” gồm các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà giáo… đã hình thành như thế.
2. Việc làm trước mắt của tổ chức này sẽ là xây dựng khu Tưởng Niệm Cụ Pina ở Quảng Nam.
Khu hay không gian tưởng niệm sẽ không chỉ dành cho cha Francisco De Pina mà sẽ cho tất cả các nhà khai sáng đã góp công hình thành và quảng bá chữ Quốc ngữ.
Ngay cả đối với các giáo sỹ Bồ Đào Nha, không nhắc đến các cha Gaspar De Amaral, Antonio Barbosa thì cũng sẽ không công bằng.
Chúng tôi đã thông báo với nhà thơ sơ sót này và tác giả bài báo đã đồng ý giao cho chúng tôi bổn phận thay mặt nhóm chủ trương có lời trần tình này với BBC và công luận.

Sài Gòn ngày 12/7/2018
GS Nguyễn Đăng Hưng
Viện Trưởng Viện Bảo Tồn Tiếng Việt

Comments are closed.