Thầy Stephano Nguyễn Khắc Dương

Nhân lễ Giáng Sinh 2017, mời các bạn xem bộ phim về một trí thức Công giáo: Nguyễn Khắc Dương

https://www.youtube.com/watch?v=LX2xAMaheeQ

Comments are closed.