Búa liềm

Lý Trực Dũng

Kể từ ngày học thuyết đấu tranh giai cấp – Klassenkampf – của Karl Marx ra đời quả thật giai cấp công nông khắp thế giới được tiếng lên ngôi nhưng đáng tiếc không phải dành cho tất cả những ai thuộc hai giai cấp này mà dường như chỉ dành cho những ai lãnh đạo hai giai cấp này. Quả thật búa liềm cơ bắp một thời đã làm cho bọn tư bản sợ “giãy chết” không dám đọ cơ bắp với búa liềm vì biết chắc thua nên chúng rất nhan hiểm chuyển sang phát triển phần mềm trí tuệ với những Internet, Google, Facebook… và không “giãy chết” trong khi búa liềm cơ bắp vẫn cứ búa và liềm. Đáng đáng suy nghĩ là Học thuyết đấu tranh giai cấp của Karl Marx không được thực hiện ở nước Đức của ông. Tại sao? Xin dành cho các nhà lí luận chủ nghĩa Marx trả lời và cũng xin lưu ý, bản dịch Karl Marx tiếng Việt có rất nhiều lỗi cho nên quý vị khi đọc phải so với nguyên bản tiếng Đức. Còn các họa sĩ biếm họa khắp thế giới trong đó có nhiều họa sĩ Liên Xô cũ & Nga và Trung Quốc thì có cái nhìn thực tế hơn về búa và liềm. Xin xem một số tranh búa liềm của họ.

clip_image001

clip_image003

clip_image005

clip_image006

Comments are closed.