Anh Hồng (nhà thơ)

Thơ Anh Hồng

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỈ CÒN HAI CON MẮT…   Người đàn ông chỉ còn hai con mắt nhìn xuyên màn đêm hang đá đen…

Thơ Anh Hồng

MỞ           Không có gì để nghĩ không có gì để viết không có gì để nói có còn gì lắng nghe? …….