Haruki Murakami

Những gã đàn ông không có đàn bà

Haruki Murakami, con cừu đen của văn học Nhật Bản Haruki Murakami. Photograph: Murdo MacLeod for the Guardian Giới thiệu: Nhà văn Nhật Bản,…