Tọa đàm “Thoát Trung về văn hóa trên diễn đàn Văn Việt”

Thời gian: 14:00 – 16 :30, thứ Sáu, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội

Tại cuộc tọa đàm, diễn giả tóm lược những ý kiến tham gia cuộc thảo luận “Thoát Trung về Văn hoá” trên Diễn đàn Văn Việt trong tháng 6 và 7 năm 2014.

- Điều phối chương trình: GS. Chu Hảo – Giám đốc NXB Tri Thức

- Nhà thơ Hoàng Hưng, người điều phối mục thảo luận “Thoát Trung về Văn hoá” trên Diễn đàn Văn Việt.

Comments are closed.