Đỗ Kh.

Chân Phương, salut vieux

Đỗ Kh. Tôi không có đủ duyên với Khánh. Phương Kiến Khánh là tên thật của nhà thơ Chân Phương. Năm 1974, tôi ở…

Bài thơ để lại trên mộ

Truyện Đỗ Kh. Người con gái đẹp, vào loại nếu cô có lướt qua góc mắt thì người ta phải quay lại nhìn. Tôi…

Rạng rỡ Việt Nam

Truyện Đỗ Kh. Cười mỉm chi một chút với Đỗ  Kh. trong truyện ngắn dưới đây. Trên nền của một bar ở Pattaya, và…

Trong khu vực cấm

Kịch nói/Thơ Đỗ Kh. Kịch nói cực ngắn của Đỗ Kh. Nhưng bao quát cả một cuộc chiến dai dẳng chưa biết khi nào…

Em nằm Soi 4

Truyện Đỗ Kh. Buổi chiều tối trời mưa giữa một khu phố du lịch Thái Lan. Những nhân vật đặc trưng ở những nơi…