Nguyễn Văn Ðậu

Buồn vui cùng Trần Tuấn Kiệt

Nguyễn Văn Ðậu Ðã từ nhiều năm nay, Trần Tuấn Kiệt không còn ra ngồi cà phê lúc sáng sớm ở mấy cái quán…