Trần Hoàng Trúc

Chị Dậu “tuổi gì”?

Trần Hoàng Trúc Chị Dậu à, chị chẳng khổ lắm đâu! So với các chị thời nay, em nói thật! Chị chẳng qua không…