Trần Lê Sơn Ý

Thơ Trần Lê Sơn Ý

Buổi sáng ra đường   Buổi sáng ra đường Tôi gặp con rùa – trên cục gạch Em vùng vẫy bốn, sáu, tám hay…

Thơ Trần Lê Sơn Ý

1. Thơ cho con người bé nhỏ   Một buổi sáng chớm đông Khi cơn gió đang thổi tiếng tiêu lảnh lót của mình…

Thơ Trần Lê Sơn Ý

Viết cho ngày giỗ nội   Và nước đã liếm sạch chút màu nâu cuối cùng của đất. Cánh đồng chớp mắt hoá dòng…

Thơ Trần Lê Sơn Ý

Bao nhiêu là đủ?   Bao nhiêu là đủ cho một khu vườn? Đôi khi chỉ một cành cây. Một cành khô. Thậm chí…

Thơ Trần Lê Sơn Ý

Đêm đó trước gương Buổi sớm có một người hốt hoảng… gọi tôi: Đêm qua anh vừa phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng…

Thơ Trần Lê Sơn Ý

Xuân lễ chùa 20 tuổi đứng trước ngài tôi chỉ thấy lòng mình mạnh mẽ Bồ tát từ bi cho con ra đi chân…