Võ Kỳ Điền

Bếp lạnh

Truyện Võ Kỳ Điền Một sáng Chúa Nhựt vào khoảng mười giờ, Hoàng đi tới đi lui trong nhà bếp, mắt ngó dáo dác…

Đường thi – chuyện bên lề

Võ Kỳ Điền TIẾT PHỤ NGÂM (Trương Tịch) Chuyện chữ nho, nói ra không hết. Cũng không biết tại sao tôi lai đâm ra…