Yōko Ogawa

Hồ nước thẳm sâu

Yōko Ogawa Trần Vũ lược dịch Sinh năm 1962 tại thủ phủ Okayama, Yōko Ogawa vào năm 13 tuổi khám phá những hình khuyên…