làm sao và làm sao?!

(Rút từ facebook của Trần Hoàng Phố)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

làm thế nào để đo sự dối trá
đo sự mị dân của thế giới loài cáo
chúng mục ruỗng
vẫn tự vẽ khuôn mặt diễm lệ

làm thế nào để đo sự biếm họa
vẽ bằng những nét trào lộng nghịch lý
sự thật mỉm cười sau những mê cung

làm sao đo được sự khốn nạn
của những nhân danh
làm như các công dân là con trẻ

làm sao đo được nỗi sợ
của những bầy cừu từ lâu bị giam hãm
trong những vòng phấn hư huyễn

làm sao và làm sao
những câu hỏi
cánh cửa đời lặng thinh
và cười
rất xảo quyệt

Comments are closed.