Mùa hè ở Bắc Kinh

(Rút từ facebook của Thái Kế Toại)

Mới tìm lại được trong nhật ký bản thảo bài thơ viết về sự kiện Thiên An Môn ngay sau khi nó xảy ra. Sau 27 năm hôm nay bài thơ đã ngồi dậy và đến với mọi người.

 

Ở trên cao
Âm điệu chậm rãi, bình tĩnh và buồn
Dự báo một cái gì ghê gớm
Của cỗ xe lịch sử khổng lồ.

Mặt đất bắt đầu run lên
Đoàn xe tăng vô hồn tiến vào quảng trường
Thiên An Môn ngập mưa và máu
Những tiếng thét trộn vào xác sinh viên.

Những giới hạn cuối cùng
Những tín điều cuối cùng
Đã bị nghiền nát.

Người Bắc Kinh đã lấy những chiếc bình vẫn đặt trên cửa sổ
Ném xuống đường*
Như đập vỡ niềm hy vọng lúc tắt, lúc sáng
Bốn mươi năm nay.

Tự do ơi đừng run sợ
Hy vọng ơi đừng lụi tắt.
Hãy nhìn vào mắt các em.

Tháng 6-1989
• Người Trung Quốc lúc yêu mến tin tưởng vào cải cách của Đặng Tiểu Bình thường đặt một chiếc bình nhỏ trên cửa sổ biểu tượng cho thần tượng của mình. Sau vụ Thiên An Môn đường phố Bắc Kinh đầy mảnh những chiếc bình bị đập vỡ.

Comments are closed.