Khét

Thơ Khét

  Khét là bút danh. Tên thật là Trần Đức Tín, sinh năm 1989. Quê quán: Khánh Hội, U Minh, Cà Mau. Đã xuất…