Trương Đăng Dung

Thơ Trương Đăng Dung

TÔ THÙY YÊN Ngựa đã gục ngã trên cánh đồng hoang tàu vẫn chạy mặt trời vẫn mọc. Thi sĩ bước nhanh cho kịp…

Thơ Trương Đăng Dung

Như thể Như thể bị ném ra từ các hố đen những cơn bão tìm nơi ẩn náu rồi giành lại quyền uy trên…