Hoàng Hưng

Thơ Hoàng Hưng

Trích nhật ký những ngày còn yên bình   NGƯỜI BẢO VỆ CHUNG CƯ   Cô bảo vệ rất hiền Và hình như không…