Lưu Minh Hải

Thơ Lưu Minh Hải

BÀI THƠ KHUYA Tôi vẫn thức cùng khuya chẳng để làm gì có lẽ chỉ để dâng hồn cho đêm và để hiểu về…