Võ Xuân Sơn

Trốn, lén, ăn cắp…

Võ Xuân Sơn “Trốn”, “lén”, “ăn cắp”… là những “mỹ từ” mà giới truyền thông mấy ngày nay liên tục dùng để nói về…