Thư mời từ Ban biên tập Tạp chí Triết: Tập san Triết học và Tư tưởng

THÂN MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, THÂN HỮU tham dự các buổi gặp mặt giới thiệu TẠP CHÍ TRIẾT (tapchitriet.com) và sách của tác giả Nguyễn Hữu Liêm ở các thành phố Âu Châu:

1. PARIS. Ngày 26/4, 10:30 AM: Galerie Du Cote de Chez Loan. 56 Rue du Couedoc, Paris 14eme.

2. BRUSSELS. Ngày 27/4, 6:00 PM: Residence of Madame Quỳnh de Prelle, 87/63 Rue des Floralies, 1200 Brussels (Metro Roodebeek, tram 8, bus 29).

3. FRANKFURT. Ngày 28/4, 12:00 – 4 PM: Seminarraum của GrünGurtel Frankfurt. Alter Flugplatz Bonames.
Am Burghof 55, 60437 Frankfurt am Main.

4. FRANKFURT. Ngày 29/4: 9:00 AM – 12 PM: Học viện Phật Giáo Ứng Dụng Châu Âu (EIAB). Schaurmburg Weg, 3. 51545 Waldbröl. Tel: 02291- 90701373.

5. BERLIN. Ngày 30/4: 2:00 PM tại Tư gia GS Trịnh Hữu Tuệ (địa chỉ sẽ gởi riêng cho quý vị liên lạc với GS Tuệ hay Nguyễn Hữu Liêm).

6. PRAHA. Ngày 3/5: từ 18:30. Địa chỉ: Remember Vietnam Biskupská 1753/5 110 00 Praha 1 https://remembervietnam.cz

7. VIENNA. Ngày 7/5: 1PM đến 4PM tại Im Schlossquadrat Margaretenstraße, 77/1/Top 5 & 6 1050 Wien (Vienna).

Ban biên tập Tạp chí TRIẾT và các chủ trì sự kiện hân hạnh được đón tiếp quý vị.

1680877913530blob

Comments are closed.