Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Phở biên niên cổ sự

Tạp văn Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Tái chín nạm giò vè, tiêu ớt rau thơm giá trụng Sách gầu gân mỡ sụn, tương…

Cõi đời thiên hạ giấc u minh

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Bạn cũ trường xưa bên kia biển ghé thăm Trúc Gia trang… Cả hai ngồi hút thuốc lá vặt,…

Nhà ta ở phường Hà Khẩu

Truyện Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Dẫn nhập: “Trần Thủ Độ soán ngôi nhà Lý, Lý Long Tường con thứ của Lý Anh Tông…

Quán chữ

Truyện Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Khươm mươi niên trước, từ Hà Nội về nơi chôn nhau cắt rốn làng Thượng Tầm tỉnh Thái…

Chửi mất gà

Tạp bút Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Văn Việt vừa nhận được e-mail của tác giả Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: “Kính quý anh…