Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Nhà ta ở phường Hà Khẩu

Truyện Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Dẫn nhập: “Trần Thủ Độ soán ngôi nhà Lý, Lý Long Tường con thứ của Lý Anh Tông…

Quán chữ

Truyện Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Khươm mươi niên trước, từ Hà Nội về nơi chôn nhau cắt rốn làng Thượng Tầm tỉnh Thái…

Chửi mất gà

Tạp bút Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Văn Việt vừa nhận được e-mail của tác giả Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: “Kính quý anh…