Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Chửi mất gà

Tạp bút Ngộ Không Phí Ngọc Hùng Văn Việt vừa nhận được e-mail của tác giả Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: “Kính quý anh…