Đoàn Huy Giao

Thơ Đoàn Huy Giao

                trong cô đơn (bao la) tôi có đọc   ghi chú   tôi treo một nhành xương rồng trước cửa theo…

Thơ Đoàn Huy Giao

  bảo tàng 1   đêm dông gió ngồi đọc lại Jivago mấy mảnh gốm Lý Trần bày trên tủ kính – trườn xuống…

Thơ Đoàn Huy Giao

tư cò đùm một đùm thịt chó lên núi thăm tư cò làm rẫy. ô ê rượu mía! chủ nghĩa hậu hiện đại trừng…