Đoàn Huy Giao

Thơ Đoàn Huy Giao

                             nói chuyện với 24 chữ cái     1   Thế giới cơ bắp này. Và sự hoa hồng… Trống rỗng Cái bàn…

Thơ Đoàn Huy Giao

ngồi viết trên viên đá dậm đầu ngõ nhà mình   làn gió xanh viên đá thân yêu chỉ đường cho tôi về.  …

Thơ Đoàn Huy Giao

                trong cô đơn (bao la) tôi có đọc   ghi chú   tôi treo một nhành xương rồng trước cửa theo…

Thơ Đoàn Huy Giao

  bảo tàng 1   đêm dông gió ngồi đọc lại Jivago mấy mảnh gốm Lý Trần bày trên tủ kính – trườn xuống…

Thơ Đoàn Huy Giao

tư cò đùm một đùm thịt chó lên núi thăm tư cò làm rẫy. ô ê rượu mía! chủ nghĩa hậu hiện đại trừng…

Thơ Đoàn Huy Giao

Văn Việt: Đoàn Huy Giao (tên khai sinh Nguyễn Trí) sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi. Trước 1975 làm báo, làm thơ, cùng bạn…