Chế độ ta đã đạt mức thối nát nhất trong lịch sử

(Rút từ facebook của Trần Đình Sử)

Với việc cha dành suất lãnh đạo cho con, chồng bổ nhiệm vợ, vợ tìm chức cho người tình, mua quan bán tước công khai và dấm dúi, ăn hối lộ công nhiên, tìm mọi cách vơ vét tiền của dân dưới vô vàn danh nghĩa, chế độ ta đạt đến sự thối nát nhất trong các chế độ đã có và hiện có. Thật khủng khiếp.

Comments are closed.