Dạy sử

Mạnh Kim

 

Câu chuyện dạy sử sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu lịch sử tiếp tục bị bịt râu cải trang để che đậy sự dối trá đạo đức giả. Sử được dạy như thế nào (về phương pháp) không quan trọng bằng sử được dạy những gì. Sử không chỉ liên quan chuyện cũ. Nó còn là chuyện đương đại. Không thể thẳng thắn nhìn sử, đặc biệt lịch sử đấu tranh chống giặc Tàu phương Bắc, bằng lương tri sự thật, khi mà chủ quyền quốc gia ngày càng mơ hồ và chính sách đối ngoại vẫn chưa xén đứt cái bím lủng lẳng đuôi sam bám Trung thay vì thoát Trung. Sử không chỉ liên quan sự thật quá khứ. Nó còn là sự tự trọng của một dân tộc. Lịch sử và sự thật lịch sử là “căn cước” của một quốc gia. Sẽ luôn là một sự sỉ nhục đáng hổ thẹn khi một quốc gia tự đốt bỏ chính cái căn cước của mình.

Nguồn: FB Mạnh Kim

Comments are closed.