Văn Việt trò chuyện với dịch giả Phạm Nguyên Trường

(Hà Thuỷ Nguyên thực hiện)

Comments are closed.