Văn Việt trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình Thụy Khuê

Cuộc trò chuyện giữa hai nhà nghiên cứu, Hoàng Dũng (Văn Việt) và Thụy Khuê ngày 6.11.2017 tại Sài Gòn.

Comments are closed.