Đánh chuột đừng để vỡ bình

Lý Trực Dũng

“Sorry, tự thấy cái bệ tượng đài này với em hơi quá sức nên em xịn tự nhận kỷ luật và xin được tự trèo xuống ạ. Em đã phải khoác cái áo vét rách và cầm cái nón ăn xin này mong bà con cô bác cho em chữ cảm thông. Hu hu…”

Untitled-12 (2)

Comments are closed.